Zgłoszenia streszczeń plakatów

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:


 1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
 2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej,
 3. tytuł pracy,
 4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:


 1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
 2. Termin nadsyłania streszczeń do 16 września 2019 r. do godziny 24.00drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
 3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
 4. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Konferencji odbędzie się do 23 września 2019 r.
 5. Przygotowanie plakatów:
  Prezentacja plakatów odbędzie się w formie drukowanej. Prosimy o wydrukowanie plakatów w formacie B1 (700 x 1000 mm) w orientacji pionowej.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40