Zgłoszenia streszczeń plakatów

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:


 1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
 2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej,
 3. tytuł pracy,
 4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:


 1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
 2. Termin nadsyłania streszczeń do 25 września 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
 3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
 4. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Konferencji odbędzie się do
  1 października 2019 r.
 5. Przygotowanie plakatów:
  Prezentacja plakatów odbędzie się w formie drukowanej. Prosimy o wydrukowanie plakatów w formacie B1 (700 x 1000 mm) w orientacji pionowej.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40