DZIEŃ I - CZWARTEK 24.10.2019

 

16:00-17:40

SESJA I - INAUGURACYJNA
Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, dr hab. n. med. Ernest Kuchar

 

16:00-16:15

Uroczyste otwarcie Konferencji

 

16:15-16:30

Wręczenie tytułu członka honorowego PTW

 

16:30-17:00

Measles epidemic in Ukraine and Europe - was it inevitable?

prof. Alexander Nadraga, Dean of Medical Faculty Danylo Halycky Lviv National Medical University, Professor Pediatric Infection Diseases Department

Dostępne w trakcie wykładu  tłumaczenie symultaniczne

 

17:00-17:40

Czy jesteśmy bliscy eradykacji poliomyelitis?

prof. dr hab. med. Jerzy Kuźma, Wydział Nauk o Zdrowiu, Divine Word University w Papui Nowej Gwinei

 

17:40-18:00

Przerwa

 

18:00-19:00

SESJA II - SATELITARNA - GSK

Pneumokoki i meningokoki pod kontrolą - jak to robią w Europie?

Przewodniczy: Robert Dewor, Dyrektor Medyczny GSK

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

 

Impact of pneumococcal vaccines on overall pneumococcal disease / Wpływ szczepionek przeciw pneumokokom na chorobę pneumokokową

prof. Susanna Esposito, Uniwersytet Medyczny w Parmie

Dostępne w trakcie wykładu: tłumaczenie symultaniczne oraz prezentacja w języku polskim

 

 

Bringing the meningococcus under control in the UK/ Przywracając kontrolę nad meningokokami w Wielkiej Brytanii

dr Nelly Ninnis, Medical Advisor to the Meningitis Research Foundation

Dostępne w trakcie wykładu: tłumaczenie symultaniczne oraz prezentacja w języku polskim

DZIEŃ II - PIĄTEK 25.10.2019

 

08:30-10:05

SESJA III - Szczepienia w 1. roku życia - czy czas na zmiany?
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, dr n. med. Jacek Mrukowicz

 

08:30-08:50

Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce a szczepienia ochronne.  

prof. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

08:50-09:10

DTPw czy DTPa? Czy jest czas na szczepionki wysokoskojarzone?

dr n. med. Jacek Mrukowicz, Red. Naczelny "Medycyna Praktyczna - Szczepienia" i Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

 

09:10-09:30

WZW B - czy musimy szczepić noworodki?

dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

 

09:30-09:50

Szczepienia przeciwko meningokokom jako szczepienie powszechne?

prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

 

09:50-10:05

Dyskusja

 

10:05-11:05

SESJA IV - SATELITARNA - Pfizer

Szczepienia dziś i jutro - dokąd zmierzamy

Przewodniczy: dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

 

The expansion of meningococcal serogroup W disease in Europe - the UK experience and the current situation in Poland / Wzrost zachorowań na zakażenia meningokokowe wywołane przez serogrupę W - doświadczenia z Wielkiej Brytanii oraz obecna sytuacja w Polsce

Jay Lucidarme, Senior Scientist, Meningococcal Reference Unit, National Infection Service, Public Health England

Dostępne w trakcie wykładu: tłumaczenie symultaniczne oraz prezentacja w języku polskim

 

 

Different impact of PCV10 and PCV13 on pneumococcal diseases / Różny wpływ szczepionek PCV10 i PCV13 na zakażenia pneumokokowe

prof. Timo Vesikari, MD, PhD. Director of Vaccine Research Center at the Tampere University, Finland

Dostępne w trakcie wykładu: tłumaczenie symultaniczne oraz prezentacja w języku polskim

 

 

Przyszłość szczepień

dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

10:05-11:05

SESJA WARSZTATOWA DLA PIELĘGNIAREK - I TERMIN

"Program szczepień ochronnych w 2019 r. i jak nie bać się trudnych pytań"
Prowadzące: dr n. med. Ilona Małecka, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

 

11:05-11:30

Przerwa

 

11:30-13:05

SESJA V - Bezpieczne przedszkole, bezpieczna szkoła

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

11:30-11:50

Czy czas na powszechne szczepienia przeciwko ospie wietrznej?

dr n. med. Ewa Talarek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

 

11:50-12:10

Szczepienie przeciwko grypie dzieci - czego oczekujemy w Polsce?   

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

12:10-12:30

Czy nieszczepione dzieci stanowią zagrożenie?

prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

12:30-12:50

Personel przedszkoli i szkół - co zrobić by pracować bezpiecznie?

dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

12:50-13:05

Dyskusja

 

13:05-14:05

SESJA VI - SATELITARNA - MSD

Przewodniczy: dr n. med. Ewa Wąsak-Szulkowska, Dyrektor Medyczny MSD Polska

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

 

Zmienność antygenowa patogenów bakteryjnych i wirusowych wywołujących choroby zwalczane drogą szczepień

dr n. med. Agnieszka Figas, Medical Affairs MSD Polska

 

 

Experience of rotavirus vaccination in Finland: The road to eradication?

dr Maria Hemming-Harlo, MD, Vaccine Research Center at the Tampere University, Finland

Dostępne w trakcie wykładu tłumaczenie symultaniczne oraz slajdy w języku polskim

 

14:05-15:05

Przerwa - lunch

 

15:05-16:05

SESJA VII - SATELITARNA - Sanofi Pasteur
Szczepienia kobiet w ciąży – korzyści dla mamy i dziecka

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Ilona Małecka, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

 

16:05-17:05

SESJA PLAKATOWA – prace oryginalne zakwalifikowane do wystąpień ustnych

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, dr hab. n. med. Ernest Kuchar

 

 

Lepsza dostępność wiarygodnych informacji na temat szczepień w latach 2017-2019 dzięki modernizacji portalu Szczepienia.info

dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

 

 

Zachorowania na odrę w Polsce w pierwszym półroczu 2019 roku - czy to nadal epidemia?

Joanna Bogusz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

 

 

Przebieg i następstwa od kleszczowego zapalenia mózgu w doświadczeniach Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

Joanna Chruszcz, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

Świadomość dotycząca celowości zalecanych szczepień ochronnych wśród osób dorosłych na podstawie wyników badania ankietowego

Justyna Janocha-Litwin, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I Oddział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

 

 

Ocena postaw i wiedzy dotycząca szczepień kobiet ciężarnych wśród personelu medycznego

Kinga Kalita-Kurzyńska, Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

 

 

Analiza hospitalizacji niemowląt do 6 miesiąca życia z powodu grypy w kolejnych sezonach epidemicznych w latach 2016-2019

Bartosz Siewert, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 

 

Szczepić się? Czy ryzykować. Świadomość zdrowotna w zakresie profilaktyki grypy

Ewa Szymczuk, Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MON WIM w Warszawie

 

 

jakszczepic.pl - automatyczne generowanie indywidualnych kalendarzy szczepień

lek. Sylwia Giefert, lek. Dominik Wawrzuta, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Dyskusja

 

16:05-17:05

SESJA WARSZTATOWA DLA PIELĘGNIAREK - II TERMIN

"Program szczepień ochronnych w 2019 r. i jak nie bać się trudnych pytań"
Prowadzące: dr n. med. Ilona Małecka, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

 

17:05-19:10

SESJA VIII - Problemy nastolatka i osób dorosłych 

Przewodniczą: dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, dr n. med. Hanna Czajka

 

17:05-17:25

Czy trzeba rozmawiać z młodzieżą o szczepieniach przeciwko HPV?  Edukacja na temat chorób przenoszących się drogą płciową

dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

17:25-17:45

Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu chorób infekcyjnych wśród młodzieży i dorosłych

dr n. med. Hanna Czajka, Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie

 

17:45-18:05

Dlaczego w niektórych krajach kolejne szczepienie przeciwko meningokokom?

dr n. med. Ryszard Konior, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

18:05-18:25

Jak promować szczepienia wśród nastolatków?

dr n. med. Ewa Talarek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

 

18:25-18:55

Bezpieczeństwo szczepień - różne punkty widzenia

dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

 

18:55-19:10

Dyskusja

 

DZIEŃ III - SOBOTA 26.10.2019

 

08:00-09:30

SESJA IX  WARSZTATOWA - Przeciwnicy szczepień w gabinecie lekarskim

Przewodniczą: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, dr Małgorzata Majewska prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, dr hab. Ewa Augustynowicz , dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, dr Małgorzata Majewska, dr n. med. Ilona Małecka, dr n. med. Jacek Mrukowicz, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska, dr n. med. Justyna Tymińska, dr n. praw. Radosław Tymiński

 

09:30-10:30

SESJA X - SESJA KOŁA MŁODYCH WAKCYNOLOGÓW

Przewodniczy: dr n. med. Ilona Małecka

 

09:30-09:35

Młodzi w akcji, czyli Klub Młodego Wakcynologa

lek. Łukasz Durajski, lek. Anna Rahnama

 

09:35-09:50

Lekarz w internecie

lek. Łukasz Durajski, Krajowy Komitet Weryfikacyjny ds. Eliminacji Odry i Różyczki

 

09:50-10:05

Pacjent w internecie

lek. Anna Rahnama, Koło Młodych Wakcynologów PTW

 

10:05-10:20

Czego oczekują rodzice

lek. Joanna Sawicka-Metkowska

 

10:20-10:30

Dyskusja

 

10:30-11:00

SESJA XI - SATELITARNA - AstraZeneca

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

 

Współczesna perspektywa grypy u dzieci. Nowa donosowa szczepionka szansą na poprawę ochrony dzieci i młodzieży

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

 

11:00-11:30

Przerwa

 

11:30-12:45

SESJA XII - Promocja szczepień ochronnych

Przewodniczy: dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

 

11:30-11:50

Mądre przygotowanie się do turystyki - rozmyślania lekarza

dr n. med. Ewa Duszczyk, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Warszawa

 

11:50-12:10

Panie doktorze, czy mam jechać z dzieckiem do Kenii? Podróżowanie dzieci

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UMP SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 

12:10-12:30

Czy Europa na pewno bezpieczna dla turysty?

dr n. med. Piotr Kramarz, Deputy Chief Scientist, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

 

12:30-12:45

Dyskusja

 

12:45-13:15

Porozmawiajmy o szczepieniach dzieci. Dlaczego szczepionki w Internecie nadal zawierają rtęć i wywołują autyzm?

Robert Sobieski, Iwona Norberczuk, Testa Communications

 

13:15-13:45

SESJA XIII - SATELITARNA - Travel Care

Przewodniczy: dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

 

13:15-13:30

Krótka historia walki z cholerą do współczesnej immunoprofilaktyki

dr n. med. Piotr Kajfasz

 

13:30-13:45

Postępy w szczepieniach medycyny podróży

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

 

13:45-15:20

SESJA XIV - Pracujmy bezpiecznie

Przewodniczą: dr n. med. Hanna Czajka, dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

 

13:45-14:05

Optymalny program uodpornienia dla pracowników ochrony zdrowia

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu

 

14:05-14:25

Profilaktyka poekspozycyjna na przykładach

dr n. med. Ilona Małecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

14:25-14:45

Analiza poziomu wiedzy studentów na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz stopnia akceptacji, w tym środowisko profilaktyki chorób zakaźnych

dr n. med. Hanna Czajka, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie

 

14:45-15:05

Smutne obserwacje Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie

 

15:05-15:20

Dyskusja

 

15:20-15:30

Uroczyste zamknięcie Konferencji

 

15:30

Lunch

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40