DZIEŃ I - CZWARTEK 24.10.2019 r.

 

16:00 - 17:45      SESJA I - INAUGURACYJNA
 Przewodniczący sesji: TBA

16:00 - 16:15      Uroczyste otwarcie Konferencji

16:15 - 16:30      Wręczenie tytułu członka honorowego PTW

16:30 - 17:00      Measles epidemic in Ukraine and Europe - was it inevitable?

                              Prof. Alexander Nadraga, Dean of Medical Faculty Danylo Halycky Lviv National Medical University,
                              Professor Pediatric Infection Diseases Department

17:00 - 17:40      Czy jesteśmy bliscy eradykacji poliomyelitis ?

 Prof. dr hab. med. Jerzy Kuźma - Wydział Nauk o Zdrowiu, Divine Word University w Papui Nowej Gwinei

17:40 - 18:00      Przerwa

 

18:00 - 19:00      SESJA II - SATELITARNA - GSK

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

DZIEŃ II - PIĄTEK 25.10.2019 r.

 

08:30 - 10:05      SESJA III -  Szczepienia w 1. roku życia - czy czas na zmiany?
 Przewodniczący sesji: TBA

08:30 - 08:50      Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce a szczepienia ochronne.  

 Prof. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

08:50 - 09:10      DTPw czy DTPa? Czy jest czas na szczepionki wysokoskojarzone?

 Dr n. med. Jacek Mrukowicz, Red. Naczelny "Medycyna Praktyczna - Szczepienia" i Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

09:10 - 09:30      WZW B - czy musimy szczepić noworodki?

 Dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

09:30 - 09:50      Szczepienia przeciwko meningokokom jako szczepienie powszechne?

                               Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

09:50 - 10:05       Dyskusja

 

10:05-11.05        SESJA IV - SATELITARNA - Pfizer

 Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

10:05 - 11:05     SESJA WARSZTATOWA DLA PIELĘGNIAREK

" Program szczepień ochronnych w 2019 r. i jak nie bać się trudnych pytań "
Prowadzące: Dr n. med. Ilona Małecka, Dr n. med. Joanna Stryczyńska - Kazubska 

 

11.05 - 11.30     Przerwa

 

11:30 - 13:05     SESJA V - Bezpieczne przedszkole, bezpieczna szkoła

 Przewodniczący sesji: TBA

11:30 - 11:50      Czy czas na powszechne szczepienia przeciwko ospie wietrznej?

                              Dr n. med. Ewa Talarek, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

11:50 - 12:10      Szczepienie przeciwko grypie dzieci - czego oczekujemy w Polsce?   

 Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

12:10 - 12:30     Czy nieszczepione dzieci stanowią zagrożenie?

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

12:30 - 12:50      Personel przedszkoli i szkół - co zrobić by pracować bezpiecznie?

                               Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12:50  - 13:05      Dyskusja

 

13:05 - 14:05     SESJA VI -  SATELITARNA - MSD

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

14:05- 15:05       Lunch

 

15:05 -16:05       SESJA VII -  SATELITARNA - Sanofi

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

16:05 - 17:05     SESJA PLAKATOWA  / PRACE ORYGINALE

 

17:05 - 18:40     SESJA VIII - Problemy nastolatka i osób dorosłych  

Przewodniczący: TBA

17:05 - 17:25     Czy trzeba rozmawiać z młodzieżą o szczepieniach przeciwko HPV?  Edukacja na temat chorób przenoszących się się drogą płciową.

                              Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

17:25 - 17:45      Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu chorób infekcyjnych wśród młodzieży i dorosłych.

 Dr. n. med. Hanna Czajka, Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie

17:45 - 18:05      Dlaczego w niektórych krajach kolejne szczepienie przeciwko meningokokom?

                               Dr n. med. Ryszard Konior, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

18:05 - 18:25       Jak promować szczepienia wśród nastolatków?

                               Dr n. med. Ewa Talarek, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

18:25 - 18:55      Bezpieczeństwo szczepień - różne punkty widzenia.

 Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Dr hab. n. med. Iwona Paradowska -Stankiewicz,  Zakład Epidemiologii Chorób  Zakaźnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 

18:55 - 19:10      Dyskusja

 

 

 

DZIEŃ III - SOBOTA 26.10.2019 r.

 

08:00 - 09:30      SESJA IX  WARSZTATOWA -  Przeciwnicy szczepień w gabinecie lekarskim

Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Dr n. med. Jacek Mrukowicz,

Dr hab. Ewa Augustynowicz, Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz,

Dr n. praw. Radosław Tymiński, Dr n. med. Justyna Tymińska, Dr. n. med. Ilona Małecka

Dr Małgorzata Majewska

 

09:30 - 10:30     SESJA X - SESJA KOŁA MŁODYCH WAKCYNOLOGÓW

09:30 - 09:35      Młodzi w akcji, czyli Klub Młodego Wakcynologa

Lek. Łukasz Durajski, Lek. Anna Rahnama

09:35 - 09:50     Lekarz w internecie

Lek. Łukasz Durajski , Krajowy Komitet Weryfikacyjny ds Eliminacji Odry i Różyczki,
              Przewodniczący Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

09:50  - 10:05     Pacjent w internecie

Lek. Anna Rahnama, Koło Młodych Wakcynologów PTW

10:05 - 10:20     Czego oczekują rodzice

 Lek. Joanna Sawicka - Metkowska

10:20 - 10:30      Dyskusja

 

10:30 - 11:00      SESJA XI - SATELITARNA - Astra Zeneca

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

11:00 -11:30       Przerwa

 

11:30 - 12:45     SESJA XII - Promocja szczepień ochronnych 

Przewodniczący: TBA

11:30 - 11:50     Mądre przygotowanie się do turystyki - rozmyślania lekarza

                              Dr n. med. Ewa Duszczyk, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Warszawa

11:50 - 12:10      Panie doktorze, czy mam jechać  z dzieckiem do Kenii ? Podróżowanie dzieci.

                              Dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UMP SZOZ nad Matką i Dzieckiem
                              w Poznaniu

12:10 - 12:30     Czy Europa na pewno bezpieczna dla turysty?

                              Dr n. med. Piotr Kramarz, Deputy Chief Scientist, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

12:30 - 12:45     Dyskusja

12:45 - 13:15     Porozmawiajmy o szczepieniach w sieci. Dlaczego szczepionki w Internecie nadal zawierają rtęć i wywołują autyzm?

Robert Sobieski, Iwona Norberczuk, Testa Communications

 

13:15 - 13:45     SESJA XIII  - SATELITARNA - Imed

Sesja skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2016.0.2142

13:45 - 15:20     SESJA XIV  - Pracujmy bezpiecznie

Przewodniczący: TBA

13:45 - 14:05     Optymalny program uodpornienia dla pracowników ochrony zdrowia

                              Dr n. med. Agnieszka Matkowska - Kocjan, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu

14:05 - 14:25     Profilaktyka poekspozycyjna na przykładach

                              Dr. n. med. Ilona Małecka

14:25 - 14:45     Analiza poziomu wiedzy studentów na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz stopnia akceptacji, w tym środowisko profilaktyki chorób zakaźnych

Dr. n. med. Hanna Czajka, Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie

14:45 - 15:05     Smutne obserwacje Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie

15:05 - 15:20     Dyskusja

 

15:20 - 15:30     UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

15:30                     Lunch

 

 

W trakcie konferencji zaplanowano wystąpienia promocyjne firm

 

 

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40