INFORMACJE OGÓLNE

Termin konferencji:

24-26 października 2019 r. (czwartek-sobota)

Organizator:

Polskie Towarzystwo Wakcynologii

Patronat Honorowy:Prezydenta Miasta Poznania


Rektora Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator Logistyczny:

Medius Sp. z o.o. 

Miejsce obrad:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
http://ckd.ump.edu.pl/
GPS: 52.408404, 16.889224

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają należne punkty edukacyjne 

Organizator zapewnia:

Dla lekarzy
 • udział w sesjach naukowych i sponsorowanych (skierowanych do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz. U. 2016.0.2142)
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe i lunch
 • Dla pozostałych uczestników
 • udział w sesjach naukowych i sesji dla pielęgniarek
 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe i lunch
 • Dla osób towarzyszących
 • identyfikator
 • przerwy kawowe i lunch
 • Opłaty za uczestnictwo (ceny zawierają podatek VAT)

      Opłaty (zł)              Opłata do 31.08.2019     Opłata do 30.09.2019     Opłata po 30.09.2019  
      Lekarze członkowie PTW  300,00  420,00  700,00
      Inni członkowie PTW  300,00  420,00  700,00
      Pozostali lekarze  430,00  600,00  700,00
      Pielęgniarki, pracownicy stacji sanitarno-    epidemiologicznych, studenci  290,00  290,00  290,00
      Osoby towarzyszące  200,00

  Wydarzenia towarzyszące

  W dniu 24 października 2019 r., po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbędzie się występ artystyczny i koktajl.

  W trakcie spotkania zaplanowano elementy o charakterze rozrywkowym, niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Będą one finansowane w całości ze środków własnych Organizatora.

  Rejestracja uczestnictwa: zakładka Rejestracja uczestnictwa


  Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata - rezerwacja może zostać anulowana.
  Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:


  12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
  w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

  W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek
  "PTW Poznań"

  Warunki rezygnacji z uczestnictwa:

  W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

  Informacja o noclegach:

  Rezerwacji noclegów i pokrycia ich kosztów uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
  W zakładce Hotele przygotowaliśmy dla Państwa listę hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji.

  Informacje organizacyjne

  Medius Sp. z o.o.
  ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
  tel. +48 22 642 09 40
  e-mail: biuro@medius.com.pl
     www.medius.com.pl
  tel. 22 642 09 40